Správa o stave Únie 2012 (zaujímavé citáty)

Autor: Roman Brandšteter | 19.11.2012 o 23:32 | (upravené 20.11.2012 o 16:46) Karma článku: 4,75 | Prečítané:  551x

Pred niekoľkými týždňami predniesol predseda Európskej komisie Barroso tradičný prejav o stave Európskej únie 2012. V slovenských médiách sa táto správa podrobnejšie nerozoberala. Je to pritom škoda, pretože v správe sú viaceré zaujímave tvrdenia, vízie a plány, ktoré je vhodné poznať čo najlepšie. Aj vzhľadom na to, že sa nás môžu silno dotknúť a ovplyvniť naše životy.

Kto má zaujem o celé znenie správy, link nájde na konci článku. Ak sa vám Správa o stave Únie 2012 nechce čítať celá, skúste pozrieť aspoň pár vybraných citátov. Stojí to za to.
(niektoré zaujímavé vety a formulácie som zvýraznil)

Z Barrosovej správy o stave Unie 2012:

Európska únia je aj naďalej zmietaná krízou. Naďalej dochádza k prehlbovaniu nerovnováhy. To sa snažíme napraviť. Podkopáva sa zmysel pre spravodlivosť a rovnosť medzi členskými štátmi. A ako si majú byť rovní európski občania bez toho, aby si boli rovné členské štáty?

Za posledné štyri roky sme urobili mnoho závažných rozhodnutí s cieľom riešiť túto
systémovú krízu. Avšak napriek všetkému úsiliu naše opatrenia ešte nepresvedčili občanov, trhy ani našich medzinárodných partnerov. Prečo? Lebo sme znova a znova umožnili šírenie pochybností. (...) Pochybností o tom, že niektoré krajiny sa skutočne chcú navzájom podporovať tak, aby euro a európsky projekt boli nezvrátiteľné. Nemôžme ohroziť deväť dobrých rozhodnutí jedným činom alebo vyhlásením, ktoré vyvoláva pochybnosti o všetkom, čo sme dosiahli.

Európa potrebuje nové smerovanie. Toto smerovanie nemôže byť založené na zastaraných ideách. Európa potrebuje nové myslenie. Začiatok nového myslenia pre Európu znamená (...) prestať so snahou odpovedať na otázky budúcnosti s využitím nástrojov minulosti.

Nachádzame sa v prechodnom období, v rozhodujúcom okamihu. To si vyžaduje rozhodnutia a vedenie. Áno, globalizácia si vyžaduje viac európskej jednoty. Viac jednoty si vyžaduje viac integrácie. Viac integrácie si vyžaduje viac demokracie, európskej demokracie.
To je jediný spôsob, ktorým udržíme krok s tempom zmien. Je to jediný spôsob, akým dosiahneme veľkosť a účinnosť potrebnú na to, aby sme boli globálnym hráčom. Je to jediný spôsob na zaručenie našich hodnôt, pretože je to aj otázka hodnôt v meniacom sa svete.

Dejiny sa urýchľujú. Európa má k dispozícii všetko, čo je potrebné. Je čas (...) vytvoriť pre našu Európu lepšiu budúcnosť.

Čo dnes žiadam a predkladám, je rozhodujúca dohoda pre Európu.
Dohoda, ktorá zlučuje potrebu zachovať naše sociálne trhové hospodárstva na jednej strane a nutnosť reformovať ich na strane druhej. Rozhodujúca dohoda pre Európu znamená, že: musíme odstrániť všetky pochybnosti o jednotnosti Únie a nezvrátiteľnosti eura. Spoločne musíme vyvrátiť všetky pochybnosti o našej odhodlanosti vykonať reformy. A tiež o tom, že sme odhodlaní vykonať REFORMY SPOLOČNE.
Myšlienka, že môžeme dosiahnuť rast bez reforiem, alebo prosperovať samostatne, je jednoducho nesprávna. Musíme uznať, že sme v tom spoločne, a spoločne musíme aj nájsť riešenie.

V prvom rade potrebujeme rast, udržateľný rast. Rast znamená životaschopnosť európskeho modelu sociálneho trhového hospodárstva. Rast však môžeme zachovať, len pokiaľ budeme viac konkurencieschopní. Na vnútroštátnej úrovni to znamená vykonať štrukturálne reformy, ktoré boli odkladané desaťročia. Okrem toho aj zaistiť udržateľnosť sociálnych systémov.

Musíme dokončiť jednotný trh. Budem k vám úprimný, pokiaľ by to bolo ponechané na členské štáty, neodolali by tlaku veľkých subjektov a korporácií.

Musíme vytvoriť európsky pracovný trh
Musíme prebádať zelený rast a oveľa efektívnejšie využívať zdroje
Musíme mať vyššie ambície v súvislosti so vzdelávaním, výskumom, inováciami a vedou

Európa je svetovým lídrom v kľúčových odvetviach (...) Musíme to rozvíjať prostredníctvom investícií do novej priemyselnej politiky, ako aj prostredníctvom vytvorenie podnikateľského prostredia (...) To znamená zjednodušiť daňové prostredie pre podniky a zatraktívniť ho pre investorov. Lepšia koordinácia daňových politík by prospela všetkým členským štátom.

náš program (...) bude fungovať iba vtedy, keď bude spravodlivý a vyvážený. Pretože nerovnosť nie je udržateľná. V niektorých častiach Európy vidíme skutočnú sociálnu núdzovú situáciu.
Vzrastajúcu chudobu a vysokú mieru nezamestnanosti (...) Práve preto musíme posilňovať sociálnu súdržnosť. Je to črta, ktorá odlišuje európsku spoločnosť od alternatívnych modelov.
Skutočne je to tak, že práve európske krajiny s najúčinnejším systémom sociálnej ochrany a najvyspelejším sociálnym partnerstvom sa radia medzi najúspešnejšie a najkonkurencieschopnejšie ekonomiky vo svete.

Spravodlivosť a rovnosť znamená aj vytvoriť lepšie a spravodlivejšie daňové systémy.

Pretože ide o spravodlivosť. A spravodlivosť je základnou podmienkou toho, aby nevyhnutné hospodárske reformy boli sociálne a politicky prijateľné. Spravodlivosť je predovšetkým otázkou sociálnej spravodlivosti.

Dovoľte mi pár slov o Grécku. Pevne verím, že máme šancu dosiahnuť v priebehu tejto jesene zvrat.

hovoril som o hospodárskych opatreniach, ktoré musíme naliehavo realizovať. Je to nevyhnutné. Ale to nestačí. Musíme ísť ďalej. Musíme dokončiť hospodársku a menovú úniu. Musíme vytvoriť bankovú úniu a fiškálnu úniu a príslušné inštitucionálne a politické mechanizmy.

prvkom hlbšej hospodárskej únie je posun smerom k fiškálnej únii. Dôvod je jasný: hospodárske rozhodnutia jedného členského štátu majú vplyv aj na ostatné. Potrebujeme preto intenzívnejšiu koordináciu v oblasti hospodárskej politiky.
Potrebujeme silnejší a záväznejší rámec pre rozhodnutia prijímané na úrovni jednotlivých štátov v najdôležitejších oblastiach hospodárskej politiky, pretože to je jediná cesta, ako sa vyhnúť nerovnovážnym stavom.

hospodárska reforma spojená so skutočnou hospodárskou a menovou úniou: to sú motory, ktoré poháňajú našu loď vpred.

musíme spojiť ambície so správnym načasovaním

Bol by som rád, keby sa vytvoril európsky verejný priestor, v ktorom sa o európskych otázkach diskutuje a debatuje z pozície Európana. Nemôžeme sa neustále pokúšať aplikovať na európske problémy iba národné riešenia.

Dnes by som však chcel apelovať aj na európskych mysliteľov. Na kultúrnych ľudí, aby sa zapojili do tejto debaty o budúcnosti Európy. Zároveň apelujem aj na Vás. Toto je dom európskej demokracie. Musíme posilniť úlohu Európskeho parlamentu na európskej úrovni.
Toto nemožno dosiahnuť bez posilnenia európskych politických strán. Musíme (si) uvedomiť, že politická debata sa príliš často vedie tak, ako keby existovala iba medzi stranami v jednotlivých krajinách. Dokonca ani v európskych voľbách nevidíme názvy európskych politických strán na volebných urnách, ale sme svedkami debát na úrovni jednotlivých štátov medzi ich politickými stranami. Práve preto potrebujeme posilniť postavenie európskych politických strán. S hrdosťou Vám oznamujem, že Komisia dnes prijala takto zameraný návrh.

Významným nástrojom na prehĺbenie paneurópskej politickej debaty bude predloženie kandidátov európskych politických strán na funkciu predsedu Komisie už pri voľbách do Európskeho  parlamentu v roku 2014. Toto možno urobiť bez zmeny zmluvy. Bude to rozhodný krok k tomu, aby možnosť európskej voľby bola vďaka týmto voľbám ešte jasnejšia. Vyzývam politické strany, aby prispeli k tomuto kroku a dali týmto európskym voľbám ešte európskejší charakter.

politická únia znamená aj vykonať viac preto, aby sme splnili naše globálne poslanie.
V dnešnom svete zaváži veľkosť.
Naši občania a nový svet potrebujú aktívnu a vplyvnú Európu viac než kedykoľvek predtým
.

Musí vzniknúť nová a demokratická Sýria.

Svet potrebuje Európu, ktorá je schopná vysielať vojenské misie, aby pomohla stabilizovať situáciu v krízových oblastiach. Potrebujeme začať s komplexným preskúmaním európskych kapacít a naštartovať skutočné kolektívne obranné plánovanie.
spoločne máme silu a veľkosť, aby sme pretvorili svet na spravodlivejšie miesto, v ktorom platia pravidlá a rešpektujú sa ľudské práva.

súčasná Európska únia sa musí vyvíjať. Neobávajme sa týchto slov. Budeme musieť smerovať k federácii národných štátov. Potrebujeme ju. Je to náš politický obzor. A tým sa budeme musieť v nadchádzajúcich rokoch riadiť.

Vyzývam dnes k vytvoreniu federácie národných štátov.
Vytvorenie takejto federácie si v konečnom dôsledku vyžiada novú zmluvu. Nehovorím to bez uváženia. Všetci si dobre uvedomujeme, aká je zmena zmluvy obtiažna. Musí sa veľmi dobre pripraviť. Rozpravy o zmene zmluvy nás nesmú zdržiavať ani odvracať našu pozornosť od toho, čo sa môže a musí urobiť už dnes. Takže začnime hneď... Nesmieme začať zmenou zmluvy. Musíme identifikovať politiky, ktoré potrebujeme a nástroje na ich vykonávanie. Až potom sa môžeme dohodnúť na nástrojoch, ktoré nám chýbajú a spôsoboch, ako to napraviť.

A potom musí prebehnúť široká rozprava v celej Európe. A to ešte pred tým, ako sa zvolá konvent a konferencia zástupcov vlád členských štátov. Pôjde o rozpravu skutočne európskeho rozmeru.

Časy európskej integrácie prostredníctvom implicitného súhlasu občanov sú za nami. Európa nemôže byť technokratická, byrokratická ba ani diplomatická. Európa musí byť ešte demokratickejšia. Úloha Európskeho parlamentu je pritom zásadná.

Stanovíme ciele, ktoré je potrebné splniť, stanovíme spôsob, akým sa má Európska únia stať vďaka inštitúciám otvorenejšia a demokratickejšia, stanovíme právomoci a nástroje, prostredníctvom ktorých sa má stať účinnejšia, a model, na základe ktorého sa má stať úniou národov Európy. Verím, že potrebujeme skutočnú rozpravu o našej budúcnosti a našich cieľoch, a v demokracii sú jej najlepšou formou práve voľby na európskej úrovni.

Aj keď hlbšia integrácia eurozóny a jej členov je nevyhnutná, mal by tento projekt zostať
otvorený všetkým členským štátom.
Nikto nebude nútený sa pridať.

Existuje len jedna Európska únia, jedna Komisia a jeden Európsky parlament.

Toto je ťažiskom rozhodnutí, ktoré budeme musieť v nasledujúcom období prijať.
Domnievam sa preto, že medzi občanmi Európy musí prebehnúť vážna rozprava o ceste
vpred.

Voľby v roku 2014 musíme využiť na aktivizáciu všetkých proeurópskych síl. Očakávam, že všetci tí, ktorí sa nazývajú Európanmi, prehovoria a preberú iniciatívu v tejto debate.
Pretože ľahostajnosť a pesimizmus prívržencov Európy sú ešte nebezpečnejšie ako skepticizmus odporcov Európy.

Realizmus je stanoviť si ambíciu tak vysoko ako výzvy.

Mali by sme byť hrdí na to, že sme Európania. Napriek našim súčasným problémom patria naše spoločnosti k najhumánnejším a najslobodnejším na svete.

potrebujeme v Európe nastoliť nové myslenie, rozhodujúcu dohodu pre Európu.

Verím, že Európa má dušu. Táto duša nám môže dodať silu a rozhodnosť urobiť to, čo urobiť musíme.

Na Európsku komisiu sa môžete spoľahnúť. Ja sa zas spolieham na Vás, Európsky parlament. Spoločne (...) vybudujeme pre budúcnosť Európy a pre budúcnosť sveta lepšiu, silnejšiu a jednotnejšiu Európu, Úniu občanov.

Celé znenie Barrosovej správy o stave Únie 2012 nájdete tu.
 

Páčil sa Vám tento článok? Pridajte si blogera medzi obľúbených a my Vám pošleme email keď napíše ďalší článok
Pridaj k obľúbeným

Hlavné správy

DOMOV

Šéf protikorupčného úradu Kovařík: O Ficovom hlase sme viedli polemiky

Policajti pri citlivých kauzách nemôžu zisťovať všetko, musia brať ohľad aj na česť politika, tvrdí Ficov šéf boja proti korupcii.

DOMOV

Prišla učiť angličtinu, takmer pre políciu nedostala víza

Pred cudzineckou políciou ľudia čakajú hodiny, často aj v noci.


Už ste čítali?